ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน
Nan Juvenile and Family Court

image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน

ติดต่อเรา

 ที่ตั้ง

ถนนสุริยพงษ์ ต.ในเวียง

อ.เมือง 55000

จังหวัดน่าน โทรศัพท์

โทรศัพท์ 054-772231

โทรสาร  054-775257

 อีเมล์

nanjc@coj.go.th

 

 Social